Til forsiden
Medlem af Dansk Psykologforening
Autoriseret psykolog
Tilknyttet Falck Healthcare
Terapi Coaching Metoder og værdier Gode råd CV Kontakt
 Til forsiden Forsiden
 
 
Terapi
– udgangspunkt i det personlige

Depression
Mange danskere oplever at blive ramt af en depression. De føler sig nedtrykte og mismodige og ikke rigtig glæde ved noget. I terapien vil vi arbejde med negative cirkler og tankemønstre, bryde dem og finde ind til glæden igen. Ofte er det manglende tro på og respekt for sig selv, der ligger bag. Desuden kan depressive ofte have svært ved at tage imod anerkendelse og ros, hvorfor dette ofte er et tema, som vi vil undersøge og træne. Depressive kan også føle sig som en belastning for deres omverden og skyldige i mange situationer. Er det tilfældet er det vigtigt at få arbejdet med dette i forhold til at komme videre og tilgive sig selv.

Livskriser
Som mennesker lever vi med nogle grundvilkår, og kan, når vi konfronteres med dem under belastninger, komme i krise. Vilkårne bliver da svære at acceptere, men det kan hjælpe at tale med nogen, som kan give én ro og mulighed for at få talt hændelser og tanker igennem. Jeg kan også give dig rum og hjælp til at vise dine følelser, hvilket kan være svært at gøre overfor andre. De 4 grundvilkår er døden, friheden, mangel på mening og ensomhed.

Det kan være at livet ikke synes at have nogen mening mere, at du har mistet – det være sig ved dødsfald, tab af ægtefælle eller børn man ikke har kontakt til længere, tab af job. Det kan også være ensomhed, der slider, eller den frihed, der betyder at vi som mennesker selv må tage ansvaret for vores valg.

Grundvilkårene kan i perioder være barske og svære at håndtere, og det kan være vanskeligt at acceptere, at man måske har brug for hjælp.

Jeg har planer om at starte grupper op med temaerne livsfaser og livshistorie. Her vil der være mulighed for at få viden om området og møde andre, fordi I kan give glæde og inspiration til hinanden. Metoderne vil være aktive øvelser og værktøjer, der giver glæde, og træner spontaniteten og vækker det legende barn.

Smerter
At leve med smerter kan invalidere mennesker og i den grad forringe livskvaliteten. Jeg kan arbejde med det psykiske, og i den sammenhæng give dig nogle værktøjer til at leve med smerter. Temaer, som kan være gavnlige at arbejde med, er familiens og netværkets påvirkning og støtte, evt. arbejdspladens måde at håndtere det på, din egen måde at tænke om dig selv og fremtiden på. Det er også vigtigt at undersøge, hvad du gør for at få det bedre, og hvad der faktisk hjælper dig. Dette er vi ikke altid bevidste om, og det kan være nøglen til et bedre liv.

Parforhold og Skilsmisse
I en travl hverdag oplever mange par at gnisten forsvinder, at rutiner tager over og man tager hinanden for givet i forholdet. I terapien kan I som par arbejde med kommunikation, og med hvordan man udtrykker sig forskelligt (evt. ved hjælp af JTI - en præferenceanalyse). Desuden kan I arbejde med balancen i at opfylde både egne og den andens behov og få sat ord på usagte forventninger. I kan også øve jer i at give og modtage uden at holde regnskab.

Hvis skilsmisse er aktuelt giver jeg jer mulighed for at foksuere på jeres samarbejde og få børnenes behov sat i fokus.

Spiseforstyrrelser/misbrug
Lider du af spisefortyrrelser, overvægt, misbrug af alkohol eller narkotiske stoffer kan jeg hjælpe dig. Spiseforstyrrelser kan dreje sig om sultning af sig selv (anoreksi) eller overspisning med efterfølgende opkast (bulimi). I terapien vil du arbejde med årsagen til trangen samt de skjulte og ofte modsatrettede følelser, der kan ligge under. Et  tema er håndtering af disse følelser samt dit selvværd, som sandsynligvis er lavt. Vi inddrager din familien, hvis vi skønner det gavnligt, og det er da vigtigt ikke at placere skyld, men at komme videre og sammen undersøge på hvilken måde det kan lade sig gøre, så den psykiske balance og familiens trivsel bliver genoprettet.

Manglende selvværd
Lavt selvværd er en kilde til mange problemstillinger og ligger til grund for mange af de problemer, jeg møder. At arbejde med selvværdet vil derfor næsten altid indgå i terapien.

 

 
 
 
 
 
Lisbeth B. Hendil   ^   Valby Sidegade 1    ^   2630 Tåstrup   ^   Mobil: 2614 2684   ^   Mail: br@msen2.dk