Til forsiden
Medlem af Dansk Psykologforening
Autoriseret psykolog
Tilknyttet Falck Healthcare
Terapi Coaching Metoder og værdier Gode råd CV Kontakt
 Til forsiden Forsiden
 
 
Metoder og værdier

Min fornemste opgave er at se dig, som den du er. Jeg støtter eller konfronterer dig efter ønske og behov, og nøgleordene i min behandling er respekt og tillid.

Jeg arbejder med forskellige anerkendte teorier. Eksistentielle teorier sætter fokus på de livsvilkår, vi er underlagt, og som når vi konfronteres med disse, kan komme i krise. De 4 vilkår jeg arbejder med er frihed, ensomhed, død og fravær af mening. Kognitive teorier belyser hvordan man finder mønstre og sammenhænge i tanker, og undersøger hvordan de påvirker følelser og adfærd.
Med udgangspunkt i Systemiske og narrative teorier arbejder jeg med at vi påvirker og påvirkes af de relationer vi er i. Vi kan ændre vores opfattelse ved at genfortælle vores historie og fortolke den påny.
Psykodynamiske teorier hjælper til at anskue de relationer vi har haft gennem livet og hvordan de påvirker vores måde at være på overfor andre mennesker.

Jeg arbejder med såvel fortid, nutid som fremtid, for at give forståelse og sammenhæng, men har altid nutiden som ankerpunktet.

 

 
 
 
 
 
Lisbeth B. Hendil   ^   Valby Sidegade 1    ^   2630 Tåstrup   ^   Mobil: 2614 2684   ^   Mail: br@msen2.dk